Leergeld

Als kind wil je er bij horen, voor 30% van hen is dat onbetaalbaar

Nibud: problemen voor ruim 30% Nederlandse bevolking

34% van de Nederlandse bevolking heeft of krijgt op korte termijn ernstige financiële problemen als gevolg van de corona-epidemie en/of de economische crisis die daarvan het gevolg is. Het aantal banen voor flexwerkers en jongeren, maar ook opdrachten voor zelfstandigen namen in het afgelopen kwartaal met ongeveer 30% af. Desondanks is het voor kinderen essentieel dat zij mee kunnen blijven doen. Dat geldt vooral in deze crisis. Scholieren zijn immers afhankelijk van een eigen laptop of tablet ten behoeve van het volgen van thuisonderwijs. Net zo belangrijk: thuis een verjaardag kunnen vieren, weer naar de sportvereniging of naar dans-, of zwemles. Voor meer dan 50% van alle kinderen de normaalste zaak van de wereld, maar voor meer dan 33% niet meer! 

Het Nibud heeft een overzichtelijk stappenplan om je op weg te helpen als je de deze problemen zelf wilt oplossen. Nieuwsgierig naar alle feiten rondom geldzaken en de coronacrisis? Bekijk dan de factsheet van het Nibud: https://www.nibud.nl.

Stichting Leergeld biedt financiële ondersteuning bij essentiële uitgaven zoals ouderbijdragen voor school, lidmaatschappen, maar ook voor bij voorbeeld verjaardagen. Zo kunnen kinderen zich blijven ontwikkelen en meedoen.

Voor meer informatie info@leegeldveldhovendekempen.nl, telefoon 06-12880601.

Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen zorgt er voor dat kinderen kunnen blijven meedoen, ondanks financiële problemen in het gezin. In Nederland is dat 10% van alle gezinnen. Alle kinderen zouden recht moeten hebben op de middelen om te leren, sporten en recreëren.

“Let goed op elkaar”

De scholen zijn grotendeels nog even dicht, sportverenigingen en hobbyclubs houden de deuren gesloten. Je zou zeggen dat er weinig werk aan de winkel is voor Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen. Dat is niet zo. Vanaf maart werd hard gewerkt aan het verzamelen van laptops voor gezinnen. Alle kinderen in een gezin kunnen op een passend moment de beeldlessen volgen. Ondersteuning van financiële aard, zoals de lidmaatschapsgelden van de kinderen, gaat ook gewoon door. Leergeld vraagt aandacht voor de vele gezinnen van kleine zelfstandigen en zzp-ers die nu in acute financiële nood zitten. Alle uitgaven die direct te maken hebben met de behoeften van de kinderen komen in aanmerking voor ondersteuning door Leergeld. De stichting kan niet achter de voordeur kijken. Mensen met problemen hebben veel schroom. Dat siert hen, maar de nood kan erg hoog zijn. Let goed op elkaar en kijk mee. Aarzel niet om Leergeld, maar ook de Voedselbank of het Bureau Sociaal Raadslieden, te waarschuwen als je in je omgeving problemen ziet ontstaan.Met premier Rutte zegt Leergeld “Let goed op elkaar”. 

Voor meer informatie: info@willem-hornman.nl