Leergeld

10 IJscobollen

Stichting Leergeld bestaat 15 jaar. Alle reden voor het bestuur om haar vrijwilligers te trakteren met 10 ijscobollen. Dit schreef de voorzitter in de begeleidende brief:

Onze eerste voorzitter en medeoprichter Mieke van Lisdonk schreef ons: “De intermediairs van het eerste uur waren ervaringsdeskundigen-vrijwilligers. Hun inbreng was praktisch en hield ons bij de les. Twee van de vijf ervaringsdeskundigen zijn later uitgestroomd naar betaalde arbeid.” Mieke geeft aan hoe doelgericht en pragmatisch onze werkwijze is. Haar opvolger en mijn voorganger Wil van Egmond koos voor een meer ideologisch antwoord op onze vraag: “Om binnen leergeld te werken vroegen wij mensen zelf verantwoording te nemen en dat konden de vrijwilligers super goed. (..). Het woord menselijk maat is de laatste maanden opnieuw uitgevonden in Den Haag. Hier was het de ziel van Leergeld Veldhoven en De Kempen”. 

Ik was zelf nog maar nauwelijks ingewerkt toen de pandemie toesloeg. Corona treft ons allemaal en maakt dat wij moeten werken onder moeilijke omstandigheden. Desondanks slagen wij er in onze kinderen te helpen. Sponsors en gemeenten dragen direct en indirect bij aan het welslagen van onze operatie. Daarom ben ik blij met mijn eervolle taak: voorzitter van Leergeld Veldhoven en De Kempen”.

Angela van Gerwen

-23 mei-

Je hebt het niet altijd in de hand

2e van links en helemaal rechts

Free publicity, dat wil iedereen wel. Adverteren kost geld maar je houdt de regie over jouw publicatie. De redactie kan met persberichten doen wat zij wil. Soms heb je geluk. Dan opent de krant met jouw verhaal. Hoe kan dat nou? 

Simpel: de redactie geeft voorrang aan het interessantste nieuwsfeit.  Voordeel: optimale aandacht voor je nieuwsfeit. Nadeel: grote kans dat je de volgende keer minder of geen aandacht krijgt. Je hebt het niet altijd in de hand. 

Op 14 april had Stichting leergeld geluk: https://www.veldhovensweekblad.nl/reader/74859.

Rotary Veldhoven doneerde € 2.000. Waarom? Erik Vannisselroy is voorzitter “We hoorden van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen dat in het afgelopen jaar heel vaak een beroep op haar werd gedaan. Veel gezinnen hebben te weinig en soms zelfs geen computers, tablets of laptops in huis. Dankzij de bemiddeling van Leergeld kregen de kinderen uit deze gezinnen een dergelijk apparaat waardoor zij toch thuisonderwijs kunnen volgen. Om ervoor te zorgen dat deze stichting haar goede werk voort kan zetten, doen we graag deze gift.”

Rotary Veldhoven komt om de week samen voor inspirerende clubavonden. Direct na de eerste coronamaatregelen werd besloten deze avonden digitaal voort te zetten. De link met Stichting Leergeld was daarmee gelegd. 

-23 april –

“Met dit minimum kom je niet rond”

Jos Kusters gaat van Leergeld naar Ospel

Binnenkort neemt Jos Kusters (68) afscheid van Leergeld. Gaat verder als vrijwilliger, bij zijn dochter.

De belangstelling voor Leergeld dateert al van lang voordat hij aan Leergeld begon. Als nog jonge onderwijzer in de jaren zeventig maakte Jos zich zorgen over de ouderverenigingen die met schoolreisjes en dergelijke hoge claims legden op de huishoudportemonnees van heel veel gezinnen. 

Waarom Leergeld? Jos: “De betrokkenheid van alle vrijwilligers en het maatwerk dat geleverd wordt. De problematiek is in elk gezin verschillend. Een intermediair wordt bellond als hij met succes een hart onder de riem kan steken. Een compliment geven doet wonderen.” Jos gaat verder: “De toeslagenaffaire is bij heel veel gezinnen snoeihard aangekomen. Bovendien: je kunt niet rondkomen van het huidige bestaansminimum. De opslag van 20% die Leergeld hanteert zou als norm voor iedereen moeten gelden, juist ook in de politiek.”

Jos’ dochter Janine gaat in Ospeldijk, bij Griendsveen, een dagbesteding beginnen voor volwassenen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid. De dagbesteding bestaat onder meer uit het onderhouden van dierenweide en moestuin. Zo kunnen zij werken aan een volwaardige deelname aan de maatschappij. Jos en zijn vrouw gaan zorgen voor de praktische ondersteuning.  

– 30 maart –

360 laptops in lockdown #2

Bron foto: Pexels-ketut-subiyanto

Bij gelegenheid besteden media aandacht aan het werk van Stichting Leergeld. Patrick Wiercx van het ED was mijn leraar in lokale verslaggeving. Ik mag vast plukken uit het artikel dat hij op 27 januari in het ED schreef https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7153/publications/10881/pages/37.

Door de lockdown worden de lessen digitaal afgewerkt, mits je een laptop hebt. Voor arme gezinnen een hele opgave. Leergeld deelde in de tweede lockdown al 360 laptops uit. 

Er zijn gezinnen die niet de middelen hebben om kinderen normaal deel te laten nemen aan het onderwijsproces. Basisschooldirecteur Ilse Wielock: Soms is er wel een laptop, maar moeten drie kinderen in het gezin het daarmee doen. Zo kun je niet werken.”

Probleem bij veel ouders is, dat ze niet graag voor hun penibele situatie uitkomen. ,,Voor velen is dat een groot taboe. Ze houden zo lang mogelijk vol dat er niets aan de hand is. Ze schamen zich daarvoor. Het is enorm moeilijk om toe te geven dat jij met je gezin in zulke omstandigheden verkeert. Deze mensen gaan echt geen hulp vragen. Het feit dat sommigen op een uitkering jaar op jaar geen inflatiecorrectie krijgen, levert soms al moeilijkheden op.”

– 29 januari-

Een warme kerst

De kerstwens van Leergeld geeft een indruk van de problematiek waarmee de intermediairs van Leergeld te maken hebben. De kerstwens hieronder. 

In ons eerste gesprek met ouders moeten vaak hindernissen worden weggenomen. De uitgestoken hand van Leergeld wordt niet altijd zonder meer geaccepteerd. Zo moeten we ouders er soms van overtuigen dat hun problemen hen nog niet tot verliezer maakt. Hulp aanvaarden is wel degelijk vanzelfsprekend. Het gaat immers om de kinderen. Praten met ouders en kinderen is zonder meer een van onze belangrijkste taken. Een warm gesprek opent de weg naar nieuwe mogelijkheden.

Met de kerst zijn de mogelijkheden om elkaar op te zoeken beperkt. Juist daarom wensen wij jullie een “warme kerst”, aan tafel, aan de wandel of aan een scherm.

Het bestuur van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen dankt jullie allemaal voor je inzet voor de kinderen, voor de gezinnen die een beroep doen op Leergeld en voor de samenwerking in dit bijzondere, voor velen lastige jaar.

Alle gezondheid toegewenst voor 2021.

Angela van Gerwen

Voorzitter 

-22 december 2020-

Beleidsplan Leergeld De Kempen

Michal Nierobisch (links) en Luuk Houx (rechts) van uitzendbureau FlexFirst gaven hun eindejaarsgeschenk door aan Frans Heutinck (midden) van Stichting Leergeld

Kinderen moeten zich ontwikkelen tot volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat is de strekking van de doelstelling van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen en de teneur van het beleidsplan dat ruim een maand geleden het licht zag. Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen is onafhankelijk. In het werkgebied kennen de gemeenten subsidies toe om sociaal isolement te voorkomen of zelfs sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit gezinnen met zeer lage inkomens. De stichting is volledig afhankelijk van de financiële en materiële bijdragen van gemeenten, bedrijven, fondsen, landelijke en plaatselijke maatschappelijke organisaties, legaten en donaties. 

De stichting bereidt zich voor op een toenemende vraag om ondersteuning. De stichting groeit ook en daarmee de noodzaak tot professionalisering van de organisatie. De stichting gaat een contactpersoon zoeken die, als vast aanspreekpunt voor en met de gemeenten, beleid kan helpen ontwikkelen voor de doelgroep van 0 tot 4 jaar. Met het Rural Data Center worden doelgroepen zeer gericht onderzocht. Het aantal donateurs groeit in enige mate. Zo worden steeds vaker legaten verstrekt. Vernieuwing van hard- en software staan op de rol.

– 21 december-

Nibud: problemen voor ruim 30% Nederlandse bevolking

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is In-16-stappen-een-perfecte-Wordpress-website-How-To-ComputerTotaal.jpg

34% van de Nederlandse bevolking heeft of krijgt op korte termijn ernstige financiële problemen als gevolg van de corona-epidemie en/of de economische crisis die daarvan het gevolg is. Het aantal banen voor flexwerkers en jongeren, maar ook opdrachten voor zelfstandigen namen in het afgelopen kwartaal met ongeveer 30% af. Desondanks is het voor kinderen essentieel dat zij mee kunnen blijven doen. Dat geldt vooral in deze crisis. Scholieren zijn immers afhankelijk van een eigen laptop of tablet ten behoeve van het volgen van thuisonderwijs. Net zo belangrijk: thuis een verjaardag kunnen vieren, weer naar de sportvereniging of naar dans-, of zwemles. Voor meer dan 50% van alle kinderen de normaalste zaak van de wereld, maar voor meer dan 33% niet meer! 

Het Nibud heeft een overzichtelijk stappenplan om je op weg te helpen als je de deze problemen zelf wilt oplossen. Nieuwsgierig naar alle feiten rondom geldzaken en de coronacrisis? Bekijk dan de factsheet van het Nibud: https://www.nibud.nl.

Stichting Leergeld biedt financiële ondersteuning bij essentiële uitgaven zoals ouderbijdragen voor school, lidmaatschappen, maar ook voor bij voorbeeld verjaardagen. Zo kunnen kinderen zich blijven ontwikkelen en meedoen.

Voor meer informatie info@leegeldveldhovendekempen.nl, telefoon 06-12880601.

-31 augustus-