Leergeld

Kledingbank De Kempen

Foto: Tabitha Sies Gerrits en  Ingmar Gerrits

“De plannen hadden we al. De rampzalige afwikkeling van onze bouwplannen maakte dat we zelf tot de doelgroep gingen horen. We komen heel langzaam weer boven water. We willen nu lotgenoten op het droge helpen.” 

Dat zegt Ingmar Gerrits. Ingmar was stratenmaker van beroep. Hij startte samen met zijn partner (zakelijk en privé) Tabitha Sies de kledingbank. Nog maar kortgeleden in een dubbele garage. De kledingbank opent 25 oktober officieel. Al veel klanten hebben de weg naar de Markt 13 in Bladel gevonden. De bezoekers zijn Kempenaren die kleding brengen en klanten die ook op afspraak terecht kunnen. Kledingbank De Kempen is geen gewone winkel voor gebruikte kleding. De winkel is er voor inwoners van de Kempen die het financieel moeilijk hebben. Zij kunnen er terecht met een doorverwijzing van hun gemeente. Er is dus geen sprake van ‘losse verkoop’. 

Vier Kempengemeenten 

De kledingbank wordt gesteund door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Reusel De Mierden en Eersel. De wethouders zorg en welzijn uit de eerste drie gemeenten zullen samen de officiële openingsdaad verrichten. De wethouder van Eersel is helaas verhinderd.  

De winkel ontving nu al veel kleding van particulieren die ook vaak financiële donaties doen. Heel bijzonder was een jongen van 9 die wat kleding kwam brengen. Een mooie jas, die ook nog paste trok zijn aandacht. Tabitha stelde voor te ruilen. Hetgeen geschiedde. Ook winkels komen met kleding. In dat geval zijn de etiketten zorgvuldig verwijderd. Het winkelaanbod bestaat uit schone kleding die heel is. Vieze en kapotte kleding worden geweigerd al wordt mening wasje gedraaid. Onderbroeken worden alleen nieuw uitgegeven. Een pasruimte is natuurlijk beschikbaar. 

Leergeld 

Kledingbank de Kempen is een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Kinderen die ingeschreven staan bij deze stichting kunnen een abonnement krijgen waarmee zij twaalfmaal per jaar kleding kunnen uitzoeken. Ruilen kan in principe ook. De stichting helpt in natura kinderen uit gezinnen met financiële problemen. Dat betekent dat de kinderen geen geld krijgen, maar de spullen waar zij om vragen. De gemeente Veldhoven doet nog niet mee aan de kledingbank. Via Leergeld kunnen kinderen uit deze gemeente toch de weg naar de winkel in Bladel vinden. De kans dat ook de Veldhovense politiek voor steun kiest is groot. De Markt is een toplocatie die ‘om de hoek’ ligt, zodat de bezoeker ongezien naar binnen kan. 

Win-win 

“Dat laatste is belangrijk”, zegt Tabitha, “want mensen schamen zich in het begin een beetje. Dat hoeft helemaal niet. Ingmar zit in een reïntegratietraject en kan dit project doen omdat het UWV het prachtig vindt. Zelf heb ik een chronische ziekte en daardoor evenmin toegang tot de arbeidsmarkt. Wij zaten ook financieel aan de grond. We weten dus wat het is om te moeten vragen. In de winkel zijn de aarzelingen snel weg. Ook bij mensen die geen Nederlands spreken. ‘Translate’ is een nuttige app.” 

-19 oktober 2023-

Armoedefonds trakteert Clémence van Leuven

..

Clémence van Leuven

Clémence van Leuven, vrijwilliger van (onder meer) Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen, woonde een trainings- en netwerkdag bij van het Armoede Fonds. Alle deelnemers kregen een donatie van € 1.000,00, bestemd voor de eigen stichting. Voor Clémence was dat Leergeld.

Van Leuven is actief voor meerdere goede doelen. Wat is haar drijfveer? Angst voor verveling? Geen hobby’s? Clémence moet lachen om die vragen. We laten haar aan het woord.

“Ik zat vroeger in de jeugdzorg. Dan zit helpen na zoveel jaar wel in je systeem. Zo was ik betrokken bij Jeugdland. In zo’n manifestatie van een week komen kinderen tot elkaar. Ze leren om te gaan met elkaar. Dat is tegenwoordig hard nodig. Groepsactiviteiten zoals scouting kennen we niet meer. Daar is zoveel aan verloren gegaan.”

“Kinderen letterlijk bij de les houden. Niet alleen op school, maar juist ook thuis en buiten. Daarom organiseer ik voor Leergeld loterijen, zoals op de Oranjemarkt in Veldhoven en de Pinkstermarkt in Reusel. Je bent in sterke mate afhankelijk van winkels en andere grote en kleine ondernemingen die spullen beschikbaar stellen of het geld daarvoor. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Bedrijven worden betrokken bij Leergeld en de bezoekers van de markten leren ons ook kennen. Het vergaren van spullen, dat lukt nog goed. De bemensing van de stands is een ander verhaal. Zolang het kan ga ik door. De ouders hebben haast geen tijd meer voor hun kinderen. Als oudere stap je er dan in”.

“Ik mag mezelf Leergeld-vrijwilliger van het eerste uur noemen. Ik volgde Mieke van Liasdonk, onze eerste voorzitter, op haar eerste schreden voor Leergeld. Toen we begonnen dachten we: over een paar jaar zijn we overbodig. Dat is dus tegengevallen. Van de andere kant: we zien veel kinderen die met onze hulp er toch komen en dat maakt de inspanning de moeite waard. Het is fijn dat Leergeld werkt aan professionalisering van onze organisatie. Dat geeft extra voldoening en zorgt voor betere resultaten. Zeker als je dat vergelijkt met andere organisaties.”

Stichting Armoedefonds helpt lokale organisaties en initiatieven die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland. Tijdens de landelijke bijeenkomst voor hulporganisaties die zich richten op de minima in Nederland werd gewerkt aan kennisoverdracht en kennisdeling.

-10 juli 2023-

Juffrouw Janssen steeg in waarde

Van Links naar rechts: Peter de Vroom, Gerard Coppens, Fred Dingen en Erna Terbogt

“We hebben mening buschauffeur de stuipen op het lijf gejaagd wanneer we naar een optreden reden. De instrumenten lagen in de laadruimte. Bij aankomst haalden we juffrouw Janssen naar voren en toonden haar onderzijde; zwaar gebutst. We zeiden dat de vering van de bus niet meer deugde. Het ging om onze oude gedeukte sousafoon”.

Aan het woord is Fred Dingen, oud-voorzitter van blaasorkest “Effe d’r Neffe”. Samen met de voormalig penningmeester Erna Terbogt en Peter de Vroom, beiden lid van het eerste uur, overhandigden zij 4 juli een cheque van € 1.000,00 aan Gerard Coppens. Gerard was oud muzikaal leider van het orkest en nu bestuurslid van goededoelenorganisatie “Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen”.

Peter: “Effe d’r Neffe bestaat niet meer. Corona versnelde een proces dat eigenlijk al eerder was ingezet. Het orkest kwam voort uit het Lozzie-band(je), wat weer ontstond uit het Prinses Christina Showorkest. Dat was eind september 1988. De inzet van de band was drieledig, plezier in muziek, gezelligheid en dweilen met carnaval. We waren een dweilorkest maar op de eerste plaats een coverband. Dat was bijzonder. In Roosendaal zat een orkest met dezelfde naam. Soms werden we als orkest wel eens door elkaar gehaald. Aanvankelijk bestond de band alleen uit paren. Daar werden wel eens grapjes over gemaakt. Het ging toch echt om het spelen van muziek. Helaas namen sommige paren na enige tijd afscheid van elkaar. Met dat uitgangspunt zijn we vrij snel gestopt.”

“We hadden behoorlijk wat succes omdat we door het repertoire ons onderscheidden van andere orkesten. Orkestjes en festivals waren heel populair in de jaren tachtig en negentig. In de afgelopen jaren merkten we een terugloop, zowel in optredens als in het aantal musici. Tijdens Corona was de animo om te repeteren onvoldoende, begrijpelijk. Zo’n orkest kent twee groepen leden: muzikanten en gezelligheidsleden. Die laatsten zijn ook belangrijk, maar oefenden weinig na de repetities en voor een optreden. Dat wreekte zich na Corona. En eerlijk is eerlijk: op onze leeftijd mis je steeds vaker de energie om als orkest rond te stappen. Toen we stopten verkochten we de sousafoon die van het orkest zelf was. De opbrengst komt deels ten goede aan een afscheidsfeestje.”

Dat brengt ons terug bij juffrouw Janssen. Zij is de sousafoon die (deels) door Gerard Coppens aan Effe d’r Neffe was geschonken bij zijn afscheid als muzikaal leider. Bij de verkoop ging Fred op zoek naar gegevens en ontdekte dat juffrouw Janssen geboren is in 1932. Gerard kocht haar indertijd voor FL. 1.000,00. Juffrouw Janssen bleek nu behoorlijk in waarde gestegen. Van de verkoop doneert het bestuur € 1.000,00 aan de stichting Leergeld. Gerard: “Nooit gedacht dat mijn oude dame nog zoveel goeds teweeg kan brengen. We zijn er als Leergeld heel blij mee. Wij helpen immers kinderen die zonder ondersteuning niet kunnen meedoen met leeftijdgenoten in sport, spel en cultuur.”

– 4 juli 2023-

“We praten over flinke bedragen”

foto Freepik

Penningmeesters zijn doorgaans bestuursleden op de achtergrond. Zij beheren het geld en  leggen daarover verantwoording af. Hun adviezen zijn vaak bepalend voor het beleid. Een wisseling in het bestuur bij Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen is de aanleiding tot een profilering van deze mannen die voor Leergeld op de portemonnee passen.

Na ruim tien jaar neemt Wil de Kort afscheid als financiële man van Leergeld. Na 12 jaar mag je geen bestuurslid meer zijn. Wil vindt dat een goede zaak: “Zo kun je tijdig en in alle rust aan opvolging werken. Het geeft voldoening dat we tijdig een ervaren collega vonden. Gezien ons vakgebied is dat wel bijzonder.”

Accountant

Wil neemt ook afscheid van zijn arbeidzame leven. Als register accountant bij Linden Accountants (een groot Veldhovens accountantskantoor) was hij vooral actief in het Midden- en Kleinbedrijf en privé voor tal van verenigingen en stichtingen zoals Art4You (muziekschool) ,De Schalm , Vekemans Fonds en Harmonie Sint Cecilia. Ongetwijfeld in opdracht van zijn baas? Wil: “Dat maak ik altijd zelf nog wel uit. Op zo’n manier zou het ook niet werken. Je moet gemotiveerd zijn om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Financiën is een vak apart dat niet snel wordt opgepakt. In mijn periode groeide het budget van ongeveer 40.00 naar 350.000 Euro. Een gigantische groei, we praten over flinke bedragen.  Dat brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Een kenmerk van Leergeld is dat de vrijwilligers allemaal een professionele achtergrond hebben en enorm betrokken zijn. Dat is denk ik de reden waarom zo efficiënt en doelmatig wordt gewerkt”.

Klein bier

Voor Wil en zijn opvolger Hanco Sinke bestaat geen ‘klein bier’. Niet de omvang van de steun bepaalt de waarde, wel de impact. Hanco: “Natuurlijk helpt de steun van mijn werkgever (ASML, een grote sponsor van Leergeld- red.) enorm. Maar een spontane inzameling op een buurtfeestje vinden we net zo belangrijk. Mooipraterij? Zeker niet. De aandacht voor zo’n actie binnen de netwerken van de gulle gevers dragen bij tot de bekendheid van Leergeld. Waar dat kan maken we die initiatieven bekend. Die bekendheid is essentieel want hoewel wij veel meer mensen kunnen helpen, bereiken we nog steeds slechts 50% van de doelgroep.” Wil vult aan: “Dat is landelijk gezien veel hoor. Volgens de gemeenten waar wij werken kunnen wij meer probleemdragers bereiken dan zijzelf.”

ZZP en scheiding

Accountants weten hoe je met geld moet omgaan. Hoe voorkom je dat je de gang naar Leergeld moet maken? Een lastige vraag want schuldproblematiek ontstaat deels door onvoorziene ontwikkelingen. Wil: “Steeds meer ouders vragen steun hoewel ze zelf een baan hebben. Een echtscheiding die tekort doet aan de kinderen is een veelvoorkomende oorzaak. Daarnaast zien we een groeiend aantal ZZP-ers  die in de problemen raken.” Hanco: “Kijk op tijd uit naar budgetcoaches. Hun belangrijkste advies zal zijn: let op geldstromen. Tal van abonnementen en periodieke betalingen zijn eigenlijk overbodig en 10 keer 10 Euro in de maand is wel een week boodschappen doen in een discountsuper.” 

21 april

“Wat vanzelfsprekend is was er niet meer”

Metha Visser

“Als je in een flinke dip zit, doe dan een geurtje op en ga naar buiten. Aan de buitenkant hoef je niet te laten zien dat het binnen zwaar is”.

Metha Vissers sluit een periode van ongeveer 10 jaar af waarin ze regelmatig een beroep deed op “Stichting leergeld Veldhoven en De Kempen” om hulp voor haar zoon. Die is inmiddels zelfstandig gaan wonen. Dat beroep was nooit vergeefs al zijn ook bij Leergeld de mogelijkheden beperkt. 

In één jaar werd Metha geconfronteerd met een chronische darmontsteking en een slechte ontwikkeling van haar reuma. Daar kwam een volkomen onverwachte scheiding nog eens bij.

“Door de ziekte raakte ik mijn baan kwijt. Uiteindelijk werd ik volledig arbeidsongeschikt. Na de scheiding was er alleen een bescheiden kinderalimentatie. Je gaat ook financieel door een diep dal. Dat is echt niet het ergste. Ook de kinderen zijn het slachtoffer van de scheiding. Heel veel kan dan niet meer. Ik kreeg veel steun van mijn broer en zus. Overigens: mijn kinderen zijn content met mijn ex-echtgenoot. Daar ben ik blij mee. Weet je: zolang je kinderen ademen wil je zelf ook verder.”

Bijstand

Metha vond haar weg naar Leergeld en De Voedselbank nadat zij in de Bijstand viel. Zonder die instanties was het niet gelukt. Zij noemt de bekende steunmaatregelen zoals het wekelijkse voedselpakket en schoolspullen voor de zoon. “Onmisbaar, maar niet volledig. Bij voorbeeld: een schoolreisje werd voor een derde door de gemeente betaald, voor een derde door Leergeld en het laatste deel was voor mij. Het geld was er gewoon niet. Ik was bijna blij dat mijn zoon het jaar moest overdoen zodat we wat langer konden sparen. Een jaar later lukte het wel en is hij in Polen geweest.”

Sport

‘Meedoen’. Dat is het credo van Leergeld. Metha: “Hij was zich altijd zeer bewust van de extra steun die wij kregen. Vergis je niet: kinderen hebben de gezinsproblemen heel goed in de gaten. Meedoen met RKVVO. Zijn eerste ‘Leergeld-kicks’ liggen nog op zijn kamer. Een trofee!”

Armoe

Metha heeft ook een dochter, maar door de bijzondere gezinssituatie kon Leergeld haar niet helpen. “Wat versta jij onder armoe?”, vraagt Metha. Armoede is dat je zoon niet naar het MBO kan omdat er geen geld is voor de schoolboeken. Ik kon er niet van slapen en mailde ’s-nachts naar Leergeld. Ik was kapot. Tegen half negen kreeg ik een mail terug: ‘Dat geld komt er. Ga nu maar een paar uur slapen’. Dan sta je niet alleen.”

Politieke actie

Metha vertelde over de aandacht die zij kreeg met haar actie voor de Voedselbank. Het stoorde haar dat in de gemeenteraad al enkele jaren na de aanleg van een fietspad lang werd gepraat over een routewijziging.  “Het ging om een bedrag van  1,5 miljoen! Het aanbod van De Voedselbank is veel belangrijker.  Ik denk dat ik de politiek een bewustwording heb gebracht over het welzijn van mensen in nood. Mijn boodschap aan lotgenoten? Ik heb er twee: zoek een financiële coach die helpt voorkomen dat je je schulden niet meer aan kunt. En je instelling: je hebt de macht en de kracht. Geef dus nooit op!”

15 maart 2023

Wim Raaphorst draagt stokje over

v.l.n.r. Wim Raaphorst en Fred Vermeulen

Geen wonder dat in het seizoen toeristen graag naar Bergeijk komen. De gemeente is het toonbeeld van een welvarend Kempisch dorp. Alleen: niet voor iedereen. Het aantal gezinnen dat in acute financiële nood verkeert verdubbelde in zo’n kleine zes jaar en schrijft nu een getal van twee cijfers. We praten met twee medewerkers van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Zij helpen deze gezinnen met een glimlach. Want ondanks de ernstige situatie: hun hulp helpt en dat geeft voldoening.

Wim Raaphorst begon 5,5 jaar geleden als bestuurslid van Leergeld met zijn werkzaamheden in Bergeijk. Hij vertelt: “Helpen in natura voorkomt dat gezinnen hulpgeld besteden aan zaken waarvoor de steun niet bedoeld is. Helaas zijn mijn vrouw en ik kinderloos gebleven. Toen ik aan de slag ging voor Leergeld was ik dus betrekkelijk onervaren. Ik schrok van de moeilijkheden die kinderen kunnen hebben Het ergst is het sociale isolement waarin kinderen komen als zij niet kunnen meedoen”.

Schaamte

Wim staat op het punt zijn stokje binnen Leergeld over te geven aan Fred Vermeulen. Vermeulen is met zijn politieke werk in Bergeijk een bekend gezicht. Als verpleegkundig specialist in de jeugdpsychiatrie kent hij de problemen waarmee veel kinderen en jongeren kampen. Waarom raken kinderen in dat sociale isolement? “Het gaat om meedoen. Als je geen geld hebt voor sportkleding dan lig je eruit. Veel zzp’ers kunnen niet voldoende sparen voor extra nooduitgaven. Er zijn ook statushouders die extra steun nodig hebben. Men schaamt zich vaak voor de situatie. Dan zeggen ouders: houd het stil voor de kinderen. Begrijpelijk, maar onzin. Van een bijstandsuitkering kun je niet leven. Zowat de helft van de Nederlandse gezinnen kan niet of met moeite rondkomen van hun inkomen. Dat zegt denk ik genoeg”. Wim vult aan: “De energiecrisis is een koude klap voor veel gezinnen”.

Gemeente

Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen is een onafhankelijke stichting. De werknemers zijn vrijwilligers. Het geld komt van particulieren, bedrijven en natuurlijk via een gemeentelijke subsidie. De samenwerking met de gemeente is heel goed. Welzijn is toch een gemeentelijke verantwoordelijkheid? Wim: “Ja. Maar de gemeente kan niet alle problemen oplossen. Wij helpen de gemeente. Soms moeten we inspringen in plaats van bijspringen. Het liefst maak je jezelf overbodig, maar dat is niet realistisch. Bovendien: soms kunnen wij sneller werken. De hulp is een-op-een, met kortere lijnen. De betrokkenheid tussen burgers onderling is belangrijk in een lokale samenleving.”

Fred maakt als raadscommissielid Maatschappelijke Zaken onderdeel uit van de lokale overheid. Is er sprake van belangverstrengeling? Fred: “Nee. In die rol bemoei ik me met de inhoud en niet met de besluitvorming. Zo kan ik geen invloed uitoefenen op raadsbesluiten.”

Voor Wim is dit werk nu gedaan. Spijt? “Ik ben nu echt op een leeftijd dat ik wat meer tijd voor mijzelf en mijn vrouw wil hebben. Ik stop niet met alles, maar ben wel aan het afbouwen. Afscheid nemen is niet leuk, maar wat helpt: ik kijk terug op een leerzame en vooral zinvolle periode bij Leergeld. ” 

8 maart 2023

Voorwoord Jaarverslag

Foto Pixabay

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van “Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen”. Dat jaar was een slecht jaar. Onderwerpen als stikstof, energie en Oekraïne beheersten het nieuws. Vooral de financiële gevolgen van de energiecrises hakten er diep in bij veel gezinnen. Mede daardoor boden wij dit jaar meer hulp dan ooit: 8% meer gezinnen en 11% meer kinderen werden geholpen. 

We kenden enige tijd een daling van het aantal vrijwilligers. Gelukkig nam het aantal in 2022  snel weer toe. We doen nu een beroep op 55 vrijwilligers. Daar zijn we blij mee, de werkdruk is daarmee wat afgenomen. De  vrijwilligers troffen elkaar in 2022 bij diverse ontspannende bijeenkomsten en leerzame cursussen. Fijn dat dit post-corona weer kon.

In Veldhoven en De Kempen verzetten heel wat mensen als mantelzorger veel werk. Bij de opening van Veldwijzer in Veldhoven werd gesproken over zo’n 500 vrijwilligers van de vijf Veldhovense welzijnsorganisaties. Dat is een enorm leger. De samenwerking  tussen deze organisaties en die in de Kempengemeenten is goed. We inspireren elkaar, praten in bijzondere gevallen casussen door. Daardoor kunnen we op maat helpen. Binnen zo’n samenwerking gaan onze cliënten over van de ene naar de andere welzijnsorganisatie. We noemen dat ‘met een warme handdruk’. Die samenwerking was goed zichtbaar tijdens ons derde lustrumsymposium in Eersel. Bij die gelegenheid werd het convenant met Digitaalhuis De Kempen ondertekend. 

Het is belangrijk dat iedereen nut en noodzaak van onze organisatie kent, dat goede verwijzing plaat sheeft  en dat mensen vervolgens om onze hulp durven vragen. De schaamte voorbij durven gaan. Daarom werken wij als Leergeld aan de zichtbaarheid van ons werk en onze naamsbekendheid. Door allerlei media, waaronder artikelen in de regionale weekkranten. En via scholen.

De ouders van de kinderen die wij helpen zijn vaak niet in staat hun problemen op te lossen. Het is niet iedereen gegeven aan de knoppen van zijn of haar leven te kunnen draaien. Leergeld helpt belangeloos en dat is mooi. 

De sfeer in onze gezinnen is vaak somber. Zij ervaren beperkingen, financiële problemen, een uitzichtloze situatie. Dan is een kleine attentie zoals de cadeaubon in de brievenbus een klein lichtje aan de horizon. Wij brachten die bonnen in december rond. De gezinnen voelden zich niet alleen staan. Zo kan dat stipje aan die einder ook een bescheiden uitzicht op verbetering zijn. Ouders ervaren dat het kind gezien is, er mag zijn. Dat kind komt er wel.

De vrijwilligers van onze organisatie helpen bij de eerste stap. Een kleine stap. Maar wel het begin van verandering. De verandering voor de kinderen die je een eerlijke toekomst wilt geven.

In dit jaarverslag leest u onder meer hoe wij hieraan in 2022 op een mooie manier invulling hebben gegeven. Onze vrijwilligers en alle organisaties waarmee wij samenwerken kunnen hiervoor niet vaak genoeg bedankt worden. 

Namens het bestuur van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen,

Angela van Gerwen

Voorzitter

15 februari 2023

“Ik deed zelf de was”

Pieter neemt afscheid van Leergeld

De poort van Marvilde

Het “Veldhovens Weekblad” bood ruimte aan drie artikelen van Leergeld. Dit is het derde verhaal, in de oorspronkelijke versie

“Ik schaam me niet. Ik mag trots zijn omdat ik in plaats daarvan de hulp accepteerde die Leergeld mij bood.”

Aan het woord is Pieter, net 18 geworden en trotse zoon van een nog trotsere moeder, Patricia. Zij beviel op haar 22e van haar zoon. Haar leven was 19 jaar een rollercoaster, maar nu heerst vooral rust in hun huis in hartje Veldhoven.

De aanleiding tot ons gesprek is het afscheid van Pieter van de Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen, die hem en zijn moeder zo’n vier jaar heeft bijgestaan. Tot 18 jaar kan een kind of de ouders een beroep doen op de stichting. Daarna moeten de kinderen het zelf kunnen. We laten Pieter en Patricia aan het woord.

Pieter

“Ik ben zo’n vier jaar lang geholpen door Leergeld. Die hulp was nodig want door de ziekte van mijn moeder was er nauwelijks inkomen. Mijn moeder kreeg kanker tegelijkertijd met haar zwangerschap. Het was kantje boord, zo is mij vaak verteld. In 2010 werd zij genezen verklaard. 7 Jaar later kreeg zij ernstige last van verklevingen als gevolg van de kankerbehandelingen en medicijnen. Het werd haar bijna fataal. Steeds zei men tegen mijn moeder én tegen mij: ‘Houdt afstand, bind je niet teveel. Het is terminaal.’ Of:  ‘Neem maar vast afscheid, ze komt hier niet uit’. Ik woonde maandenlang alleen thuis. Ging maar heel af en toe naar mijn moeder.  Opa bracht soms eten. Ik deed zelf de was. Ik wilde geen medelijden. Ik ging niet naar school. Ook al was er familie, waren er vrienden van school, bij Marvilde. De problemen moet je toch zelf dragen. Voetbal was mijn uitlaatklep: tweemaal trainen en 90 minuten je hoofd laten leeglopen.  Ik ben er trots op dat ik best wel goed ben als scheidsrechter. Dat schijnt best wel bijzonder te zijn.

Mijn moeder en ik zijn er doorheen gekomen. Zij is nu beter dan ooit met goede medicatie en goede mentale coaching. En ik? Raar misschien, maar ik ben blij dat ik dit heb meegemaakt. Het maakte me tot wat ik nu ben. Ik laat niet over me heen lopen. Niet door leeftijdgenoten, niet door docenten. Ik volg een vakopleiding tot timmerman. De vader van mijn vriendin is dat ook en stimuleert me. Ik leer met geld omgaan en keuzes maken. Het was zwaar maar ik ben er goed uitgekomen”.

Patricia

“Pieter had jaren een prima peetvader die moest dealen met een ziekelijke vriendin die bipolair is. Een vriendin die eindelijk na jaren en jaren uit de kast kwam. Hij wist het, ik wist het, de omgeving wist het. Toen was ons gezinsleven zwaar om vol te houden. Ik kijk met veel waardering op hem terug. Leergeld? Het is de praktische steun, het meedenken. Je voelt je als ouder tekortschieten als je kind niet kan meedoen. Schoolboeken, sport- en andere kleding. Allemaal betaald door Leergeld. Goddank was Pieter blij met alles. 

Nu moet hij het zelf doen en dat gaat goed. Hij leert de waarde van het geld kennen, zoals sparen voor een rijbewijs. Zonder dat kom je er niet.”

Fotobijschrift:  Marvilde, de club van Pieter, gaf veel afleiding in moeilijke tijden en biedt nu een uitdaging van formaat.

-12 januari-

Wij zijn geen heiligen

Angela va Gerwen is voorzitter van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen

Het “Veldhovens Weekblad” bood ruimte aan drie artikelen van Leergeld. Dit is het tweede verhaal.

Veldhoven In de Kempen staan meer dan ooit gezinnen financieel onder water. ‘Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen’ helpt kinderen uit die gezinnen. De aanmeldingen zijn echter relatief laag. Het aantal vrijwilligers van Leergeld nam in het afgelopen jaar af, maar is weer stijgend. “Daardoor kunnen we weer meer gezinnen helpen bij de eerste stap bergopwaarts. Dat geeft veel voldoening.” Aan het woord is Angela van Gerwen, voorzichter van Leergeld. Tijd voor wat vragen.

Waardoor nam het aantal vrijwilligers af?

“De belangrijkste reden is Corona. Deze  pandemie is de oorzaak van heel veel problemen. Menigeen kampt nu met long covid. En hoewel rustig, is het virus nog niet verdwenen. Daarnaast zien we ook bij ons vergrijzing. Er is veel waardering voor ons werk waardoor we onder de nieuwe ook jongere vrijwilligers zien. De vijf welzijnsorganisaties die zich hebben verenigd in Veldwijzer tellen zo’n 500 vrijwilligers. Een heel leger, en gelukkig maar, want dat is hard nodig.”

Het aantal vrijwilligers neemt dus toe. Wat is hun drijfveer?

“ ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. De vrijwilliger ervaart de waardering voor de ondersteuning. Bij mij is het glas doorgaans half vol. Als vrijwilliger ga je uit van het goede in de mens. Vrijwilligers zijn daarmee geen heiligen. Mijn kinderen noemen mij wel eens een zever en vreselijk eigenwijs”.

Veel mensen hebben het slecht door de onzekere tijden en de hoge energietarieven. Toch zien we drukke winkelstraten in kerstsfeer. Volle restaurants. Is die armoede er wel?

“Klopt, de terrassen zijn overvol, compleet met terrasverwarming. Die luxe zal wellicht na Nieuwjaar uit het straatbeeld verdwijnen. Omdat het niet meer kan. Vanwege het klimaat, vanwege de kosten. En wie zie je op de terrassen? Geen gezinnen met kinderen. Het zijn erg moeilijke tijden voor heel veel mensen.  Mijn boodschap: tel je zegeningen. Ik realiseer mij terdege dat je met veel  zorgen weinig van de zon kunt genieten. Niet iedereen kan aan de knoppen van zijn leven draaien.”

Even terug naar Veldwijzer. Hoe gaat de samenwerking?

“Die is nu al heel goed. In bijzondere gevallen bespreken we casussen door. In zo’n geval kunnen hulpvragen zonder dubbel werk overgaan naar een  andere welzijnsorganisatie. We noemen dat ‘met een warme handdruk’”. 

Leergeld helpt uitsluitend kinderen en dan ook nog alleen in natura. Helpen die kleine beetjes wel?

“De gezinnen die wij helpen zitten veelal in een uitzichtloze situatie. Met Sinterklaas stopten wij een kleine attentie in de brievenbus. Dat is een lichtje aan de horizon. Het gezin voelt dat het niet alleen staat. Ouders ervaren dat het kind gezien is, er mag zijn. Dat kind komt er wel. Dat gevoel helpt.”

Hoe maak je onzichtbare armoede zichtbaar?

“Door de problematiek zichtbaar te maken, evenals onze steun. Het taboe op hulp moet weg. Onze hulp helpt de kinderen met een achterstand. In de GLOW-wandeling zag ik een uitspraak van een echte heilige: Augustinus. Hij schreef “Wij zijn de tijden”. Je kunt zelf je leven verbeteren, de eerste stap zetten. Een beroep doen op Leergeld is zo’n eerste stap. De moeilijkste, dat ook. Het is de wel de weg voor de kinderen naar een eerlijke toekomst.”

-23 december-

Eef

De voormalige computerkast pronkt bij Eef in de woonkamer.

Het “Veldhovens Weekblad” bood ruimte aan drie artikelen van Leergeld. Dit is het eerste verhaal.

“Zie de die kast? Een afdankertje van een kennis, een computerkast. Zo wilde ik hem ook gebruiken maar kreeg hem de trap niet op. Ik heb hem zelf helemaal opgeknapt en staat nu te pronken in de kamer. Zo’n kast is veel meer waard dan de sjiekste van Ikea. Ook al was herstel een stuk goedkoper dan de mooiste aanbieding.”

Aan het woord is Eef, een moeder van middelbare leeftijd met twee kinderen. Zij heeft het zwaar gehad in de afgelopen jaren. Nu begint zij er bovenop te komen en wil zij haar verhaal delen met lezers van het ‘Veldhovens Weekblad’.

Armoe

“Ik trouwde met een man waarvan ik de negatieve kanten pas na enkele jaren leerde kennen. Hij was vermogend en ik deelde in die welstand. Maar er waren nog een tweede geldstroom en voor mij onbekende activiteiten. Uiteindelijk was hij weg en waren er twee kleine kinderen en een enorme schuldenberg. Man onvindbaar, geen alimentatie voor zijn kinderen. En daarmee zou ik voor jaren opgezadeld zijn geweest als de gemeente mij niet had geholpen met schuldhulpverlening. En Woonbedrijf, met deze knappe woning. En Leergeld met praktische ondersteuning. Ik had grote problemen en ook heel veel kleine problemen. Die kleine problemen vreten net zo veel energie. Zoals twee laptops, of het abonnementsgeld voor een vereniging. Leergeld hielp zogezegd in natura. Je kunt je energie in andere problemen steken. Weer een stapje vooruit.”

Loser

“Wat is armoe? Als je door de Nettorama of de Aldi loopt en aanbiedingen laat liggen omdat je weet dat een onmisbaar apparaat batterijen nodig heeft. Als je nauwelijks inkomen hebt en hoge schulden dan kun je niet elf maanden sparen voor het abonnementsgeld. Zo simpel is dat. De situatie is dan uitzichtloos want het is niet alleen sport of kleding. Je bent echt constant aan het rekenen. Je voelt je slachtoffer, de ‘erfenis’ van je voormalige partner neemt je in de tang. Die schulden bleven je herinneren aan die tijd met hem. Je bent volkomen afhankelijk van anderen. De familie weet niet van de financiële problemen die ik had. Goede vrienden wel. Ook die hielpen mij.

Ik voelde me geen loser. De eerste fase is die van slachtoffer. Daarna kom je in de tweede periode. Daarin neem je het heft weer in handen. Die eerste stap zetten, naar de gemeente, om hulp vragen, dat is de moeilijkste stap. Heb je die eenmaal gezet, dan kom je er wel. Dan voel je je juist heel sterk.”

Mantelzorg  

“Ik heb 4,5 rotjaren achter de rug. Nu ben ik zover dat ik met mijn gezin op eigen benen kan staan. Niet alleen. Die jaren hebben hun tol geëist ook op mijn lichaam. Daarom werk ik nu in deeltijd. Dat kan omdat Leergeld ondersteunt bij Stella, mijn jongste. De oudste is al 19. Leergeld zoekt de balans tussen wat ik kan en waar zij zinvol kan aanvullen. Dat is nu alleen nog de contributie voor de sportclub. En de energie die ik over heb? Die steek ik als vrijwilliger in ondersteuning van mantelzorgers.”

Omwille van de privacy zijn de namen Eef en Stella verzonnen

-14 december-

Jaarlijkse aftrap

Een deel van de keukenbrigade van het Pius X-College

Stichting Leergeld De Kempen werkt het hele jaar door. Het kenmerk van kinderen is immers dat zij blijven groeien tot zij volwassen zijn. Toch zijn er momenten waarop je even op ‘hold’ gaat. Bij die gelegenheden ontmoeten de vrijwilligers en de bestuursleden elkaar. De ‘aftrap” is zo’n treffen. Dit jaar in het buitengebied van Hapert. De voorzitter moest helaas zich afmelden in verband met een coronabesmetting. Gelukkig had zij haar huiswerk tijdig voorbereid en kon namens haar haar opening toch worden uitgesproken.

De boodschap van de voorzitter was duidelijk: het gaat goed met Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen, vooral financieel. Echter: er wordt door steeds meer gezinnen een beroep op Leergeld  gedaan, terwijl het aantal vrijwilligers niet navenant toeneemt.  De voorzitter memoreerde onder meer de actie waarin Groepen 8’ers een eenvoudige smartphone kregen. Voor veel ouders was het nieuw te horen dat scholen de mobieltjes inzetten voor het doorgeven van roosterinformatie en zelfs lesinformatie.

De leerlingen van het Pius X-vmbo bezorgden de “Leergelders” een smaakvolle parade van kleine hapjes, hoewel de maatvoering van de gerechtjes royaal was. Er was veel waardering voor de wijze waarop de keukenbrigade en de bediening hun leerstof in praktijk brachten.

-8 oktober-

Smart Phones voor Groep 8

Basisscholen kunnen niet meer zonder smart phones

Ook nog jonge kinderen kunnen niet meer zonder smart phone. Eenmaal in groep 8 van de basisschool wordt steeds meer gecommuniceerd via appjes. Alle reden voor “Stichting Leergeld Veldhoven en de  Kempen” op zoek te gaan naar betaalbare telefoons voor basisschoolleerlingen. ‘Leergeld’ werd daarbij geholpen door Maarten van Dommelen van “Mobile Friends” in Veldhoven. Waarom was die hulp nodig?

Van Dommelen: “De 100 stuks die ik voor Leergeld zou inkopen was eigenlijk een veel te laag aantal voor de grote aanbieders. Het is toch nog gelukt. Je weet de weg en dat scheelt.” “Ouders en kinderen op basisscholen krijgen steeds vaker en meer informatie via internet. Eén computer of tablet in huis is dan onvoldoende, zeker als leerlingen thuisopdrachten gaan krijgen.” De hulp van “Mobile Friends” was nodig omdat er een tekort is aan (chips voor) mobiele telefoons en de prijzen navenant stijgen. Hoewel kleinschalig en gericht op Veldhoven en omgeving bouwde “Mobile Friends” een eigen positie op als aanbieder van communicatieapparatuur en toebehoren. Heeft het tekort aan chips nog gevolgen gehad voor de kwaliteit van de telefoons? “Nee. Ze krijgen allemaal een goede telefoon, voorzien van de noodzakelijke apps. Ze kunnen er nog jaren mee vooruit.”

-18 augustus-

Ab van Hooff neemt afscheid

Ab van Hooff nam afscheid als BMW-dealer (foto van de BMW-site)

Tijdens zijn drukbezochte afscheidsreceptie overhandigde scheidend BMW-dealer Ab van Hooff (64) een flinke cheque aan Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Het bedrag werd opgebracht door klanten en relaties die langs deze weg Ab hielpen bij een mooi gebaar.

Waarom koos Ab voor een goed doel en waarom koos hij voor Leergeld? “Zo’n inzameling is een kleine moeite en het goede doel is een dankbare bestemming. Waarom Leergeld? Al eerder werkte ik mee aan acties zoals het evenement in Knegsel met Karin Bloemen en het Cultuurplein in ’t Oude Slot. Leergeld richt zich op Veldhoven en de Kempen. Ze hebben direct contact met de kinderen, een mooie organisatie die goed werk verricht. Mijn grootvaders, Pietje de Jong, veldwachter en Albertus van Hooff, de eerste burgemeester van Veldhoven, zijn nog steeds levende begrippen. Ik mocht het mooie autobedrijf van mijn ouders overnemen en uitbouwen. Dat lukte dankzij een trouwe klantenring die voor een groot deel uit Veldhovenaren en Veldhovense bedrijven bestaat. Zo’n afscheid is een mooi moment om wat terug te doen.”

Bij BMW denk je niet in de eerste plaats aan kansarme gezinnen. Is dat niet raar? “BMW is inderdaad een topmerk dat zich kenmerkt door de continue focus op ontwikkeling, verbetering. Dat wil je ook voor álle kinderen. Daarom die actie. De cheque heb ik in een doos met suikersloffen van Bakker Moeskops gestopt. Dat heeft het Leergeldteam wel verdiend.”

-12 juni-

Kansarmen blijven in De Kempen anoniem

De 15e verjaardag van ‘Leergeld werd gevierd met een symposium: Kansrijk Armoedebeleid. “Ophalen”, dat was de opdracht die de deelnemers van dagvoorzitter Sjoert Bossers kregen. Deel informatie en ervaringen. Die opdracht werd goed opgepakt door de deelnemers aan de paneldiscussie aan het einde van het informatieve symposium. 

Met armoede loop je niet te koop. Het herkennen van financiële achterstand bij kinderen is dus complex. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau lieten zien dat de armoede in Nederland toeneemt. En dat na een aanvankelijke verbetering van de welstand in ons land. Slachtoffers zijn niet in de eerste plaats de ouderen maar juist de kinderen. In vergelijking met het buitenland scoort Nederland lager als het gaat om bescherming van kinderen tegen armoede. Gelukkig ziet de regering dat ook en komt er vanaf het derde kind meer kindgebonden budget voor het gezin.

Een belangrijke belemmering is dat de politiek graag scoort op korte termijn, terwijl de investering in hulpbronnen pas echt resultaten laten zien op lange(re) termijn. Zou je op die hulpbronnen inzetten dat hebben de kinderen straks meer kansen dan hun ouders nu. Denk bij hulpbronnen aan voorschoolse educatie, taal en rekenvaardigheden. Kortom: lichamelijke en geestelijke gezondheid en gedrag.

-14 mei-

Digitaalhuis de Kempen breidt uit

Links Angela van Gerwen van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen en rechts Irene Helderman, directeur-bestuurder Bibliotheek De Kempen (namens DigiTaalhuis)

DigiTaalhuis De Kempen en Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen tekenden dit voorjaar een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich op inwoners van de Kempen die hulp nodig hebben bij het verbeteren van de basisvaardigheden: rekenen, lezen, schrijven en het werken met de computer. Waarom is Het DigiTaalhuis zo belangrijk voor steeds meer Kempenaren? We vroegen dat aan Macha Mathijssen en Maartje Heusschen van  DigiTaalhuis De Kempen. Zij vertellen dat het gaat om een groeiende groep Kempenaren, mensen die geboren en opgegroeid zijn in Nederland en laaggeletterd zijn. Laaggeletterdheid wordt vaak verborgen gehouden. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren of juist online boodschappen doen of Whatsapp gebruiken. In de Kempen gaat het om ruim 9.000 inwoners.  

20%  van de 15-jarigen in het voortgezet onderwijs haalt het vereiste kennisniveau niet. Dat percentage geldt voor alle inkomensgroepen van de bevolking. Het DigiTaalhuis organiseert geen schoolklasjes voor taal en rekenen, maar stelt een praktisch en doelgerichte aanbod samen. Voorbeelden zijn  toegankelijke computercursussen, workshops en vrijwilligers die één op één helpen. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen komt vaak in contact met gezinnen die kampen met een kennisachterstand. ‘Leergeld’ wijst die gezinnen op de mogelijkheden en legt desgewenst contact met het DigiTaalhuis. 

-12 mei-

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen