Leergeld

Er is geen hiërarchie in leed

Neerlandicus in ruste Wim Vugs zet zich in voor vluchtelingen

“Stel: jij bent vader van vijf kinderen. De oudste 9, de jongste onderweg. Je bent politieagent in Noord-Irak en werkt samen met de internationale coalitie tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië én je behoort tot de geloofsgemeenschap van de yezidi’s . Je vrouw hoopt je elke avond weer levend terug te zien. En dan krijg jijhet bericht van IS: ‘We houden je in de gaten, we weten wat je doet’. Wat doe jij dan? Je zoekt een uitweg voor jezelf en later je gezin.”

Aan het woord is Wim Vugs, gepensioneerd neerlandicus en al jaren vrijwilliger van Vluchtelingenwerk in Eersel. Hij vertelt over achtergronden van allochtone gezinnen die mede afhankelijk zijn van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen.

“Als zo’n gezin mag blijven begint pas de integratie. Ik noem drie struikelblokken. Het vertrekpunt is vaak een vluchtelingenkamp. Lotgenoten, familieleden en vrienden sprokkelen geld bij elkaar voor de ‘reisagent’ die de vluchteling naar – in dit geval – Nederland helpt. Die ereschuld is struikelblok één. Het volledig ontbreken van een netwerk in het nieuwe land met een totaal andere taal en cultuur is struikelblok twee. Nummer drie: de onrust die het leven van veel kinderen heeft beheerst.”

“Vluchtelingen uit verschillende landen en culturen, alle hebben hun eigen schrijnende vluchtverhaal. Weet je: eigenlijk is er is geen hiërarchie in leed, maar soms maakt de ondervonden ellende in het land van herkomst het leed voor sommigen toch groter. Dat geldt met name voor de yezidi’s. Maar de band met allen is als die van broers, in mijn geval soms ook die van vader of grootvader.”“En in alle armoede die zij doormaken is er toch ruimte voor een cake. Zonder suiker, met zoete kruiden.  Met liefde gebakken. Uit dankbaarheid gegeven.”

-14 september-

Vakmensen onmisbaar in onze regio

Lianne van den Wittemboer (Brainport)

De samenwerking tussen Brainport en Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen (Leergeld) was in de achterliggende 18 maanden intensief en had veel succes.  Lianne van den Wittenboer, ‘intermediair’ van Brainport voor Leergeld, legt uit waarom Leergeld belangrijk is voor de Brainport regio.Leergeld werkt met ‘intermediairs’. Zij hebben direct contact met de gezinnen die een beroep doen op Leergeld. De intermediair kan dus goed inschatten wat het gezin nodig heeft. Van Den Wittenboer: “Daardoor kunnen wij concreet ingaan op de verzoeken van Leergeld. Brainport kan heel veel ondersteuning in natura bieden. Ons netwerk van bedrijven en organisaties is groot en de lijntjes zijn kort. Samen kunnen we snel tot een oplossing komen.”

Van Den Wittenboer: “Ik noem er twee. NXP had nieuwe laptops aangeschaft. De oude waren nog prima voor dagelijks gebruik. Ze werden van binnen en buiten schoon en weer gebruiksgeschikt gemaakt, maar dan voor scholieren. Hoe circulair wil je het hebben?”

“Brainport en de regio staan voor high tech en maakindustrie. Wij zouden nergens zijn zonder de vakmensen waarop de maakindustrie draait. Zij hebben een op de praktijkgerichte opleiding en weten heel goed hoe zij bijvoorbeeld onderdelen moeten maken. Daarom is die gelijkheid van kansen voor alle leerlingen belangrijk voor Brainport.”

En het tweede voorbeeld?

“Samen met experts van PSV-partners helpen we gezinnen in onze regio die het moeilijk hebben. We kijken hoe we kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven zoals Leergeld.” 

Wat is voor jou de kracht van Leergeld?

“De korte lijntjes; de intermediair die thuisbezoeken aflegt, en de coördinator die in één keer alle zaken voor alle leerlingen regelt voor wie Leergeld actief is. Het is jammer dat zij moet bestaan, maar het is daarom goed dat Leergeld er is.”

– 24 augustus-

Kinderen kiezen voortaan zelf

Lezen begint met kijken

Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen bestaat dit jaar 15 jaar. Zonder de hulp van sponsors zou dat onmogelijk zijn.  Sponsors waren er altijd al, van groot tot klein. Een bijzondere plaats nemen bedrijven in waarmee structurele voorzieningen voor kinderen kunnen worden ontwikkeld. Bruna in Veldhoven is zo’n ‘structurele partner’.

Bij Bruna denk je aan boeken. Naast een enorme hoeveelheid boeken biedt de Veldhovense Bruna een aantal voorzieningen. Je kunt er bankzaken regelen of je pakketpost, je ov-kaart opladen en geld ophalen uit de geldmaat. Jean-Paul van den Tillaar van Bruna “Bij alle handelingen is het noodzakelijk dat je de instructies leest en begrijpt. Logisch zeg  je misschien, maar wij maken regelmatig mee dat dit niet het geval is. Vooral bij kinderen is dat minder vanzelfsprekend. Daarom doen we nog veel meer, juist voor kinderen. Dat gaat vaak in samenwerking met scholen en natuurlijk de bibliotheek. Zo wordt lezen gestimuleerd. Een voorbeeld? We hebben John Flanagan, de schrijver van de serie “De Grijze Jager” naar Veldhoven gehaald. Kinderen mochten vragen bedenken en stellen. De beste vragen werden beloond. Een groot succes: veel nieuwe, jonge lezers.”

Eigen keuze

Kinderen de ruimte tot ontwikkeling bieden. Daar gaat het Bruna om in de samenwerking met Leergeld. “Bruna en Leergeld werken zeer gericht op de regio. Zo kunnen we op maat samenwerken. Tot voorkort kregen de kinderen voorafgaand aan het schooljaar een pakket. Dat zijn nu tegoedbonnen geworden. Aan het pakket kon je zien dat kinderen steun kregen van Leergeld. Dat was stigmatiserend. Kinderen werden zelfs gepest. Dat probleem is opgelost. We helpen bij de keuze en leren de kinderen daarmee om te gaan met budgetten. Zie kiezen voor schoolspullen en boeken. En Primera in de Kromstraat doet ook mee!”

– 15 augustus –

Veldwijzer geeft invulling aan ‘Warme Overdracht‘

Peter Willemse::”Simpelweg niet weten dat je bij ons terecht kunt”

Stichting Leergeld en Voedselbank Veldhoven werken al jaren samen. Die samenwerking wordt steeds structureler. Zijn zij concurrerende vissers in de Veldhovense vijver van maatschappelijke doelen? Met die vraag maakt voorzitter Peer Willemse van de voedselbank korte metten. 

“Concurrentie? Daarvan is geen sprake. Samen met het Bureau Sociaal Raadslieden vormen wij met Leergeld een sociaal maatschappelijk cluster. Ons werk doen we vanuit één geweldige locatie aan de Sterrenlaan: Veldwijzer. De samenwerking neemt drempels weg voor onze cliënten. Wij verwijzen hen naar onze partners en tippen onze partners over cliënten die ook op een ander terrein geholpen moeten worden. Alle drie zetten we zo onze middelen efficiënt in en is de kruisbestuiving optimaal. Wij noemen die integrale begeleiding een warme overdracht.”

“We zijn dus geen concurrenten. Voedselbank Veldhoven heeft een ander profiel dan Leergeld. Wij zorgen voor een aantal maaltijden per week. Voor één tot negen personen per gezin. In tegenstelling tot Leergeld kijken wij niet achter de voordeur. De gemeente of een andere instantie meldt inwoners van Veldhoven aan bij de Voedselbank. De gemeente toetst of betrokkenen recht hebben op voedselbankhulp. We bereiken echter lang niet alle gezinnen, in tegendeel: 80% van de gezinnen die een beroep op ons zou kunnen doen, doet dat niet. Simpelweg omdat zij niet weten dat zij bij ons terecht kunnen of omdat men zich schaamt. “

“Van loket naar loket sturen wil je niet. Dat voorkomen we dankzij de goede samenwerking. De samenwerking leidt er ook toe dat mensen sneller weer zelfstandig kunnen worden. De voedselbank gaat er van uit dat haar cliënten na een jaar of drie weer zelfstandig kunnen zijn, mede dankzij de hulp van onze partners.”

“Waar we het voor doen? De blijheid en de trots weer op eigen benen te kunnen staan.”

– 20 juli-

e-surfen, op het water

e-surfen voor Leergeld, Leroy Meurs doet het

Leroy Meurs, free lance recruiter, werd verliefd op e-foiling, ofwel surfen op een surfplank met mast (foil) en met elektromotor. Hij zamelt geld in voor Leergeld en timmert aan de weg om belangstelling te creëren voor zijn surflessen in Eindhoven en Den Bosch.

Leergeld

Uit die lessen wil Leroy geen inkomen halen. Na aftrek van kosten gaat de meeropbrengst  naar Leergeld met een garantie van € 500,00. “Je wilt af en toe een steentje bijdragen aan het welzijn van je omgeving. Leergeld werkt in de buurt en richt zich op kinderen. Dat sprak mij aan als vader van (bijna) twee kinderen.”  

“Geen idee hoeveel mensen zich gaan aanmelden maar ik weet zeker dat ik na aftrek van kosten, ruim € 500 voor Leergeld heb ingezameld.”

Meer info: https://esurfschool.nl/ en op Instagram.

-11 juni-

10 IJscobollen

Stichting Leergeld bestaat 15 jaar. Alle reden voor het bestuur om haar vrijwilligers te trakteren met 10 ijscobollen. Dit schreef de voorzitter in de begeleidende brief:

Onze eerste voorzitter en medeoprichter Mieke van Lisdonk schreef ons: “De intermediairs van het eerste uur waren ervaringsdeskundigen-vrijwilligers. Hun inbreng was praktisch en hield ons bij de les. Twee van de vijf ervaringsdeskundigen zijn later uitgestroomd naar betaalde arbeid.” Mieke geeft aan hoe doelgericht en pragmatisch onze werkwijze is. Haar opvolger en mijn voorganger Wil van Egmond koos voor een meer ideologisch antwoord op onze vraag: “Om binnen leergeld te werken vroegen wij mensen zelf verantwoording te nemen en dat konden de vrijwilligers super goed. (..). Het woord menselijk maat is de laatste maanden opnieuw uitgevonden in Den Haag. Hier was het de ziel van Leergeld Veldhoven en De Kempen”. 

Ik was zelf nog maar nauwelijks ingewerkt toen de pandemie toesloeg. Corona treft ons allemaal en maakt dat wij moeten werken onder moeilijke omstandigheden. Desondanks slagen wij er in onze kinderen te helpen. Sponsors en gemeenten dragen direct en indirect bij aan het welslagen van onze operatie. Daarom ben ik blij met mijn eervolle taak: voorzitter van Leergeld Veldhoven en De Kempen”.

Angela van Gerwen

-23 mei-

Je hebt het niet altijd in de hand

2e van links Erik Vannisselroy en helemaal rechts Angela van Gerwen

Free publicity, dat wil iedereen wel. Adverteren kost geld maar je houdt de regie over jouw publicatie. De redactie kan met persberichten doen wat zij wil. Soms heb je geluk. Dan opent de krant met jouw verhaal. Hoe kan dat nou? 

Simpel: de redactie geeft voorrang aan het interessantste nieuwsfeit.  Voordeel: optimale aandacht voor je nieuwsfeit. Nadeel: grote kans dat je de volgende keer minder of geen aandacht krijgt. Je hebt het niet altijd in de hand. 

Op 14 april had Stichting leergeld geluk: https://www.veldhovensweekblad.nl/reader/74859.

Rotary Veldhoven doneerde € 2.000. Waarom? Erik Vannisselroy is voorzitter “We hoorden van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen dat in het afgelopen jaar heel vaak een beroep op haar werd gedaan. Veel gezinnen hebben te weinig en soms zelfs geen computers, tablets of laptops in huis. Dankzij de bemiddeling van Leergeld kregen de kinderen uit deze gezinnen een dergelijk apparaat waardoor zij toch thuisonderwijs kunnen volgen. Om ervoor te zorgen dat deze stichting haar goede werk voort kan zetten, doen we graag deze gift.”

Rotary Veldhoven komt om de week samen voor inspirerende clubavonden. Direct na de eerste coronamaatregelen werd besloten deze avonden digitaal voort te zetten. De link met Stichting Leergeld was daarmee gelegd. 

-23 april –

“Met dit minimum kom je niet rond”

Jos Kusters gaat van Leergeld naar Ospel

Binnenkort neemt Jos Kusters (68) afscheid van Leergeld. Gaat verder als vrijwilliger, bij zijn dochter.

De belangstelling voor Leergeld dateert al van lang voordat hij aan Leergeld begon. Als nog jonge onderwijzer in de jaren zeventig maakte Jos zich zorgen over de ouderverenigingen die met schoolreisjes en dergelijke hoge claims legden op de huishoudportemonnees van heel veel gezinnen. 

Waarom Leergeld? Jos: “De betrokkenheid van alle vrijwilligers en het maatwerk dat geleverd wordt. De problematiek is in elk gezin verschillend. Een intermediair wordt bellond als hij met succes een hart onder de riem kan steken. Een compliment geven doet wonderen.” Jos gaat verder: “De toeslagenaffaire is bij heel veel gezinnen snoeihard aangekomen. Bovendien: je kunt niet rondkomen van het huidige bestaansminimum. De opslag van 20% die Leergeld hanteert zou als norm voor iedereen moeten gelden, juist ook in de politiek.”

Jos’ dochter Janine gaat in Ospeldijk, bij Griendsveen, een dagbesteding beginnen voor volwassenen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid. De dagbesteding bestaat onder meer uit het onderhouden van dierenweide en moestuin. Zo kunnen zij werken aan een volwaardige deelname aan de maatschappij. Jos en zijn vrouw gaan zorgen voor de praktische ondersteuning.  

– 30 maart –

360 laptops in lockdown #2

Bron foto: Pexels-ketut-subiyanto

Bij gelegenheid besteden media aandacht aan het werk van Stichting Leergeld. Patrick Wiercx van het ED was mijn leraar in lokale verslaggeving. Ik mag vast plukken uit het artikel dat hij op 27 januari in het ED schreef https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7153/publications/10881/pages/37.

Door de lockdown worden de lessen digitaal afgewerkt, mits je een laptop hebt. Voor arme gezinnen een hele opgave. Leergeld deelde in de tweede lockdown al 360 laptops uit. 

Er zijn gezinnen die niet de middelen hebben om kinderen normaal deel te laten nemen aan het onderwijsproces. Basisschooldirecteur Ilse Wielock: Soms is er wel een laptop, maar moeten drie kinderen in het gezin het daarmee doen. Zo kun je niet werken.”

Probleem bij veel ouders is, dat ze niet graag voor hun penibele situatie uitkomen. ,,Voor velen is dat een groot taboe. Ze houden zo lang mogelijk vol dat er niets aan de hand is. Ze schamen zich daarvoor. Het is enorm moeilijk om toe te geven dat jij met je gezin in zulke omstandigheden verkeert. Deze mensen gaan echt geen hulp vragen. Het feit dat sommigen op een uitkering jaar op jaar geen inflatiecorrectie krijgen, levert soms al moeilijkheden op.”

– 29 januari-

Een warme kerst

De kerstwens van Leergeld geeft een indruk van de problematiek waarmee de intermediairs van Leergeld te maken hebben. De kerstwens hieronder. 

In ons eerste gesprek met ouders moeten vaak hindernissen worden weggenomen. De uitgestoken hand van Leergeld wordt niet altijd zonder meer geaccepteerd. Zo moeten we ouders er soms van overtuigen dat hun problemen hen nog niet tot verliezer maakt. Hulp aanvaarden is wel degelijk vanzelfsprekend. Het gaat immers om de kinderen. Praten met ouders en kinderen is zonder meer een van onze belangrijkste taken. Een warm gesprek opent de weg naar nieuwe mogelijkheden.

Met de kerst zijn de mogelijkheden om elkaar op te zoeken beperkt. Juist daarom wensen wij jullie een “warme kerst”, aan tafel, aan de wandel of aan een scherm.

Het bestuur van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen dankt jullie allemaal voor je inzet voor de kinderen, voor de gezinnen die een beroep doen op Leergeld en voor de samenwerking in dit bijzondere, voor velen lastige jaar.

Alle gezondheid toegewenst voor 2021.

Angela van Gerwen

Voorzitter 

-22 december 2020-

Beleidsplan Leergeld De Kempen

Michal Nierobisch (links) en Luuk Houx (rechts) van uitzendbureau FlexFirst gaven hun eindejaarsgeschenk door aan Frans Heutinck (midden) van Stichting Leergeld

Kinderen moeten zich ontwikkelen tot volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat is de strekking van de doelstelling van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen en de teneur van het beleidsplan dat ruim een maand geleden het licht zag. Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen is onafhankelijk. In het werkgebied kennen de gemeenten subsidies toe om sociaal isolement te voorkomen of zelfs sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit gezinnen met zeer lage inkomens. De stichting is volledig afhankelijk van de financiële en materiële bijdragen van gemeenten, bedrijven, fondsen, landelijke en plaatselijke maatschappelijke organisaties, legaten en donaties. 

De stichting bereidt zich voor op een toenemende vraag om ondersteuning. De stichting groeit ook en daarmee de noodzaak tot professionalisering van de organisatie. De stichting gaat een contactpersoon zoeken die, als vast aanspreekpunt voor en met de gemeenten, beleid kan helpen ontwikkelen voor de doelgroep van 0 tot 4 jaar. Met het Rural Data Center worden doelgroepen zeer gericht onderzocht. Het aantal donateurs groeit in enige mate. Zo worden steeds vaker legaten verstrekt. Vernieuwing van hard- en software staan op de rol.

– 21 december-