Leergeld

Jaarlijkse aftrap

Een deel van de keukenbrigade van het Pius X-College

Stichting Leergeld De Kempen werkt het hele jaar door. Het kenmerk van kinderen is immers dat zij blijven groeien tot zij volwassen zijn. Toch zijn er momenten waarop je even op ‘hold’ gaat. Bij die gelegenheden ontmoeten de vrijwilligers en de bestuursleden elkaar. De ‘aftrap” is zo’n treffen. Dit jaar in het buitengebied van Hapert. De voorzitter moest helaas zich afmelden in verband met een coronabesmetting. Gelukkig had zij haar huiswerk tijdig voorbereid en kon namens haar haar opening toch worden uitgesproken.

De boodschap van de voorzitter was duidelijk: het gaat goed met Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen, vooral financieel. Echter: er wordt door steeds meer gezinnen een beroep op Leergeld  gedaan, terwijl het aantal vrijwilligers niet navenant toeneemt.  De voorzitter memoreerde onder meer de actie waarin Groepen 8’ers een eenvoudige smartphone kregen. Voor veel ouders was het nieuw te horen dat scholen de mobieltjes inzetten voor het doorgeven van roosterinformatie en zelfs lesinformatie.

De leerlingen van het Pius X-vmbo bezorgden de “Leergelders” een smaakvolle parade van kleine hapjes, hoewel de maatvoering van de gerechtjes royaal was. Er was veel waardering voor de wijze waarop de keukenbrigade en de bediening hun leerstof in praktijk brachten.

-8 oktober-

Smart Phones voor Groep 8

Basisscholen kunnen niet meer zonder smart phones

Ook nog jonge kinderen kunnen niet meer zonder smart phone. Eenmaal in groep 8 van de basisschool wordt steeds meer gecommuniceerd via appjes. Alle reden voor “Stichting Leergeld Veldhoven en de  Kempen” op zoek te gaan naar betaalbare telefoons voor basisschoolleerlingen. ‘Leergeld’ werd daarbij geholpen door Maarten van Dommelen van “Mobile Friends” in Veldhoven. Waarom was die hulp nodig?

Van Dommelen: “De 100 stuks die ik voor Leergeld zou inkopen was eigenlijk een veel te laag aantal voor de grote aanbieders. Het is toch nog gelukt. Je weet de weg en dat scheelt.” “Ouders en kinderen op basisscholen krijgen steeds vaker en meer informatie via internet. Eén computer of tablet in huis is dan onvoldoende, zeker als leerlingen thuisopdrachten gaan krijgen.” De hulp van “Mobile Friends” was nodig omdat er een tekort is aan (chips voor) mobiele telefoons en de prijzen navenant stijgen. Hoewel kleinschalig en gericht op Veldhoven en omgeving bouwde “Mobile Friends” een eigen positie op als aanbieder van communicatieapparatuur en toebehoren. Heeft het tekort aan chips nog gevolgen gehad voor de kwaliteit van de telefoons? “Nee. Ze krijgen allemaal een goede telefoon, voorzien van de noodzakelijke apps. Ze kunnen er nog jaren mee vooruit.”

-18 augustus-

Ab van Hooff neemt afscheid

Ab van Hooff nam afscheid als BMW-dealer (foto van de BMW-site)

Tijdens zijn drukbezochte afscheidsreceptie overhandigde scheidend BMW-dealer Ab van Hooff (64) een flinke cheque aan Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Het bedrag werd opgebracht door klanten en relaties die langs deze weg Ab hielpen bij een mooi gebaar.

Waarom koos Ab voor een goed doel en waarom koos hij voor Leergeld? “Zo’n inzameling is een kleine moeite en het goede doel is een dankbare bestemming. Waarom Leergeld? Al eerder werkte ik mee aan acties zoals het evenement in Knegsel met Karin Bloemen en het Cultuurplein in ’t Oude Slot. Leergeld richt zich op Veldhoven en de Kempen. Ze hebben direct contact met de kinderen, een mooie organisatie die goed werk verricht. Mijn grootvaders, Pietje de Jong, veldwachter en Albertus van Hooff, de eerste burgemeester van Veldhoven, zijn nog steeds levende begrippen. Ik mocht het mooie autobedrijf van mijn ouders overnemen en uitbouwen. Dat lukte dankzij een trouwe klantenring die voor een groot deel uit Veldhovenaren en Veldhovense bedrijven bestaat. Zo’n afscheid is een mooi moment om wat terug te doen.”

Bij BMW denk je niet in de eerste plaats aan kansarme gezinnen. Is dat niet raar? “BMW is inderdaad een topmerk dat zich kenmerkt door de continue focus op ontwikkeling, verbetering. Dat wil je ook voor álle kinderen. Daarom die actie. De cheque heb ik in een doos met suikersloffen van Bakker Moeskops gestopt. Dat heeft het Leergeldteam wel verdiend.”

-12 juni-

Kansarmen blijven in De Kempen anoniem

De 15e verjaardag van ‘Leergeld werd gevierd met een symposium: Kansrijk Armoedebeleid. “Ophalen”, dat was de opdracht die de deelnemers van dagvoorzitter Sjoert Bossers kregen. Deel informatie en ervaringen. Die opdracht werd goed opgepakt door de deelnemers aan de paneldiscussie aan het einde van het informatieve symposium. 

Met armoede loop je niet te koop. Het herkennen van financiële achterstand bij kinderen is dus complex. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau lieten zien dat de armoede in Nederland toeneemt. En dat na een aanvankelijke verbetering van de welstand in ons land. Slachtoffers zijn niet in de eerste plaats de ouderen maar juist de kinderen. In vergelijking met het buitenland scoort Nederland lager als het gaat om bescherming van kinderen tegen armoede. Gelukkig ziet de regering dat ook en komt er vanaf het derde kind meer kindgebonden budget voor het gezin.

Een belangrijke belemmering is dat de politiek graag scoort op korte termijn, terwijl de investering in hulpbronnen pas echt resultaten laten zien op lange(re) termijn. Zou je op die hulpbronnen inzetten dat hebben de kinderen straks meer kansen dan hun ouders nu. Denk bij hulpbronnen aan voorschoolse educatie, taal en rekenvaardigheden. Kortom: lichamelijke en geestelijke gezondheid en gedrag.

-14 mei-

Digitaalhuis de Kempen breidt uit

Links Angela van Gerwen van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen en rechts Irene Helderman, directeur-bestuurder Bibliotheek De Kempen (namens DigiTaalhuis)

DigiTaalhuis De Kempen en Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen tekenden dit voorjaar een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich op inwoners van de Kempen die hulp nodig hebben bij het verbeteren van de basisvaardigheden: rekenen, lezen, schrijven en het werken met de computer. Waarom is Het DigiTaalhuis zo belangrijk voor steeds meer Kempenaren? We vroegen dat aan Macha Mathijssen en Maartje Heusschen van  DigiTaalhuis De Kempen. Zij vertellen dat het gaat om een groeiende groep Kempenaren, mensen die geboren en opgegroeid zijn in Nederland en laaggeletterd zijn. Laaggeletterdheid wordt vaak verborgen gehouden. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren of juist online boodschappen doen of Whatsapp gebruiken. In de Kempen gaat het om ruim 9.000 inwoners.  

20%  van de 15-jarigen in het voortgezet onderwijs haalt het vereiste kennisniveau niet. Dat percentage geldt voor alle inkomensgroepen van de bevolking. Het DigiTaalhuis organiseert geen schoolklasjes voor taal en rekenen, maar stelt een praktisch en doelgerichte aanbod samen. Voorbeelden zijn  toegankelijke computercursussen, workshops en vrijwilligers die één op één helpen. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen komt vaak in contact met gezinnen die kampen met een kennisachterstand. ‘Leergeld’ wijst die gezinnen op de mogelijkheden en legt desgewenst contact met het DigiTaalhuis. 

-12 mei-

Jaarverslag 2021

Foto van Cottonbro via Pexels

In het voorwoord van het jaarverslag van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen stond voorzitter Angela van Gerwen stil bij de moeizame werkomstandigheden die het gevolg zijn van de voortwoekerende pandemie.

“Onze cliënten zagen we minder dan in andere jaren. Ook onderling hadden we zo min mogelijk contact. Elkaar ontmoeten, stimuleren, inspireren was daardoor lastig. Dankzij social media en aanwezigheid in andere media bleven wij en onze doelgroepen op de hoogte.” 

“In een vrij land laat je elkaar vrij. Onverwachte omstandigheden dwingen je te leren dat vrijheid niet mag leiden tot onvrijheid van je omgeving. Onze cliënten weten wat dat is, omgaan met onvrijheid, met beperkingen. Die beperkingen maken dat hun gezinnen meer moeite hadden met aanpassing van de thuissituatie dan gezinnen met een financieel gezond huishouden. Ik noem: geen geld voor inrichting van een thuiswerkplek, geen extra streamingdienst voor de kids. Corona grijpt diep in, in het welzijn van onze cliënten, ook als alles weer ‘normaal’ is, of lijkt te worden.” 

“Het ziet er naar uit dat Corona perikelen blijft geven, maar meer hanteerbaar wordt. Dat geeft hernieuwde energie om de schouders er weer onder te zetten en alle mooie plannen die eerder bleven liggen, alsnog op te pakken.” 

-16 maart-

Doorgaan

Anish Kapoor, sculptuur uit albast, de ronde vorm lijkt te zweven; het verschijnen van nieuw leven, bron: Kunst in de Heilige Driehoek

Af en toe assisteer ik bij de redactie van teksten, zoals dit jaar bij de kerstboodschap

Lieve allemaal,

We werden opgericht in 2006. Dit jaar is ons jubileumjaar, maar het is niet een jubeljaar geworden. Al 15 jaar verricht onze stichting werkzaamheden die door de cliënten worden gewaardeerd. Daar zijn we trots op en dat mag best wel als je jubileert. Corona heeft voor het tweede jaar in successie toegeslagen. Desondanks zijn wij “gewoon” doorgegaan. En dat blijven we doen.

Onze cliënten zagen we minder dan in andere jaren. Ook onderling hadden we zo min mogelijk contact. Elkaar ontmoeten, stimuleren, inspireren was daardoor lastig. Dankzij social media en aanwezigheid in andere media bleven wij en onze doelgroepen op de hoogte. Gelukkig kon onze aftrap-bijeenkomst op 1 oktober wel doorgang vinden en die was zeer geslaagd! Toen we samen konden zijn was dat meteen weer vertrouwd en het samenzijn gaf enorme energie.

In een vrij land laat je elkaar vrij. Onverwachte omstandigheden dwingen je te leren dat die vrijheid niet mag leiden tot onvrijheid van je omgeving. Onze cliënten weten wat dat is, omgaan met onvrijheid, met beperkingen. Die beperkingen maken dat hun gezinnen meer moeite hebben met aanpassing van de thuissituatie dan gezinnen met een financieel gezond huishouden. Ik noem: geen geld voor inrichting van een thuiswerkplek, geen extra streamingdienst voor de kids. Corona grijpt diep in, in het welzijn van onze cliënten, ook als alles weer ‘normaal’ zal zijn. 

2021 geeft een toch wat ‘bluesy’ gevoel. Covid 19 blijft ook in 2022 haar kop opsteken, daarvan mogen we wel uitgaan. Maar wíj́ gaan door omdat we, ondanks twee moeilijke jaren goede resultaten blijven boeken. Dat doen we al 15 jaar. En dat geeft toch ook een beetje een jubelstemming. 

Namens het bestuur dank ik jullie van harte voor al dat harde werken voor de kinderen van Leergeld in 2021. En ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond en liefdevol 2022. De mooiste tijd van het jaar is tijd met elkaar. Daarvan zijn we ons dit jaar meer dan ooit bewust. Wacht daarom niet op bijzondere momenten, maar máák de momenten waarop je samen kunt zijn bijzonder. Ik wens jullie veel van die bijzondere, liefdevolle momenten toe.

Angela van Gerwen

Voorzitter Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen

Kunst in de Heilige driehoek

24 december 2021

Rob Smetsers is onder veel meer coördinator van het Veldhovense Digitaalhuis

Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen (Leergeld) en het DigiTaalhuis sloten woensdag 8 december een belangrijke overeenkomst in de Bibliotheek Veldhoven. De samenwerking is erop gericht dat vrijwilligers van Leergeld laaggeletterdheid herkennen bij de gezinnen die ze bezoeken. De vrijwilligers worden daarin getraind. Wat is het Digitaalhuis en waarom Leergeld?

Bij benadering hebben ongeveer 3.400 Veldhovenaren moeite met lezen en schrijven in het Nederlands. De meeste van hen hebben een Nederlandstalige achtergrond. Meestal hebben zij ook veel moeite met rekenen en de computer. Meer dan 6.600 Veldhovenaren hebben geen of onvoldoende digitale vaardigheden. In onze kennissamenleving kun je niet zonder lezen, schrijven en rekenen, maar ook niet zonder computer, bijvoorbeeld omdat over enkele jaren de overheid volledig digitaal gaat.

Rob Smetsers is coördinator van het DigiTaalhuis, een samenwerkingsverband van de gemeente Veldhoven en een aantal organisaties. Zij zetten zich in om de taal-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren. Het DigiTaalhuis is een ontmoetingsplek in de Bibliotheek waar mensen geholpen worden met hun vragen of bij meedoen aan taalactiviteiten of trainingen. Rob: “Als je lezen en schrijven lastig vindt loop je daarmee liever niet te koop. Je gaat dan niet makkelijk uit jezelf naar het DigiTaalhuis. Hulpverleners kunnen dan een belangrijke rol spelen.”

“Onze vrijwilligers komen bij gezinnen thuis en leren de thuissituatie kennen”, vult Angela van Gerwen, voorzitter van Leergeld, aan. “Het is dus van belang dat zij het herkennen als ouders moeite hebben met taal of de digitale wereld. In de trainingen hebben ze geoefend om daarover het gesprek aan te gaan en het DigiTaalhuis onder de aandacht te brengen. Dat is belangrijk voor het hele gezin, want als je taal- en digitaalvaardig bent kun je jezelf beter redden en actiever meedoen in de maatschappij.”

8 december 2021

Er is geen hiërarchie in leed

Neerlandicus in ruste Wim Vugs zet zich in voor vluchtelingen

“Stel: jij bent vader van vijf kinderen. De oudste 9, de jongste onderweg. Je bent politieagent in Noord-Irak en werkt samen met de internationale coalitie tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië én je behoort tot de geloofsgemeenschap van de yezidi’s . Je vrouw hoopt je elke avond weer levend terug te zien. En dan krijg jijhet bericht van IS: ‘We houden je in de gaten, we weten wat je doet’. Wat doe jij dan? Je zoekt een uitweg voor jezelf en later je gezin.”

Aan het woord is Wim Vugs, gepensioneerd neerlandicus en al jaren vrijwilliger van Vluchtelingenwerk in Eersel. Hij vertelt over achtergronden van allochtone gezinnen die mede afhankelijk zijn van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen.

“Als zo’n gezin mag blijven begint pas de integratie. Ik noem drie struikelblokken. Het vertrekpunt is vaak een vluchtelingenkamp. Lotgenoten, familieleden en vrienden sprokkelen geld bij elkaar voor de ‘reisagent’ die de vluchteling naar – in dit geval – Nederland helpt. Die ereschuld is struikelblok één. Het volledig ontbreken van een netwerk in het nieuwe land met een totaal andere taal en cultuur is struikelblok twee. Nummer drie: de onrust die het leven van veel kinderen heeft beheerst.”

“Vluchtelingen uit verschillende landen en culturen, alle hebben hun eigen schrijnende vluchtverhaal. Weet je: eigenlijk is er is geen hiërarchie in leed, maar soms maakt de ondervonden ellende in het land van herkomst het leed voor sommigen toch groter. Dat geldt met name voor de yezidi’s. Maar de band met allen is als die van broers, in mijn geval soms ook die van vader of grootvader.”“En in alle armoede die zij doormaken is er toch ruimte voor een cake. Zonder suiker, met zoete kruiden.  Met liefde gebakken. Uit dankbaarheid gegeven.”

-14 september-